Сайт кафедри океанології та морського природокористування ОДЕКУ

Метою вивчення дисципліни “Гідрологія річкових гирлових областей” є вивчення дисципліни є засвоєння базових понять використання морського середовища для господарських потреб,  значення для національної економіки держави орієнтованих на регіональні аспекти впливу великих річок (Дунай, Дніпро, Дністер), лиманів і водойм на морське довкілля. Належить до професійно-орієнтованого циклу підготовки бакалаврів, напрямок –  103 «Науки про Землю»


Settings

Settings