Сайт кафедри океанології та морського природокористування ОДЕКУ

Кафедральные курсы дисциплин для магистров

 Дисципліна  "Довгострокові морські прогнози" - обов'язкова  для підготовки океанологів рівня  вищої освіти  - магістр - і е базою для підготовки магістерської роботи за спеціальністю 103 "Науки про Землю" та використвується ними в їх практичної діяльності. Мета вивчення зміствного модулю "Довгострокові морські прогнози" е ознайомлення студентів з сучасними методами прогнозу елементів режиму моря з великою завчасністю, а також з методами оцінки впливу антропогенних факторів  на режим замкнених морів. Практична значимість дисципліни полягає у необхідності володіння цими знаннями для оперативного обслуговування потреб морської господарської діяльності та наукових досліджень.

Settings

Settings